Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Luyện tập – vận dụng trang 191 Địa lí 6 Chân trời...

Luyện tập – vận dụng trang 191 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ thể hiện các nguyên nhân tác động đến sự phân bố dân cư...

Luyện tập và vận dụng – Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 191 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 22: Dân số và phân bố dân cư

Câu 1: Vẽ sơ đồ thể hiện các nguyên nhân tác động đến sự phân bố dân cư trên thế giới

Câu 2. Dựa vào hình 22.2, xác định châu lục đông dân, châu lục ít dân nhất

– Châu lục đông dân: châu Á, châu Âu

– Châu lục ít dân nhất: châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực

Quảng cáo

Vận dụng: Em hãy sưu tầm thông tin, hình ảnh những nơi đông dân và những nơi thưa ở nước ta

VD: Nơi đông dân:  Hà Nội

Nơi ít dân: Bản Cát Cát- Hà Giang