Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Dựa vào hình 23.4 và thông tin trong bài, em hãy: Cho...

Dựa vào hình 23.4 và thông tin trong bài, em hãy: Cho biết thế nào là phát triển bền vững? Giải thích tại sao phải đặt mục tiêu phát triển...

Trả lời câu hỏi trang 194 Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 23: Con người và thiên nhiên

Câu hỏi: Dựa vào hình 23.4 và thông tin trong bài, em hãy:

– Cho biết thế nào là phát triển bền vững?

– Giải thích tại sao phải đặt mục tiêu phát triển bền vững?

Trả lời: 

– Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại tới khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai.

Quảng cáo

– Phải đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu nhằm

+ Phát triển bền vững đảm bảo tính bền vững về kinh tế.

+ Phát triển bền vững đảm bảo tính bền vững về xã hội.

+ Phát triển bền vững nhằm đảm bảo tính bền vững về môi trường.

=> Phát triển bền vững nhằm mục đích khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không ngừng bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sống theo hướng tích cực. Đảm bảo cho con người sống trong môi trường xanh – sạch – đẹp, đảm bảo mối quan hệ hài hòa thật sự giữa con người, xã hội và tự nhiên nhằm thỏa mãn nhu cầu sống của thế hệ hiện tại, nhưng không cản trở các thế hệ tương lai có cơ hội thỏa mãn nhu cầu của họ về tài nguyên và môi trường