Trang chủ Lớp 6 Ngữ Văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo Cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sapô và các đề...

Cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sapô và các đề mục có gì khác với các đoạn khác trong văn bản? Nêu tác dụng của cách trình bày đó...

Trả lời câu 3 trang 86 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 CTST. Soạn bài Trái Đất – Mẹ của muôn loài – Văn 6 Chân trời sáng tạo

Cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sapô và các đề mục có gì khác với các đoạn khác trong văn bản? Nêu tác dụng của cách trình bày đó?

Cách trình bày này có tác dụng giúp người đọc hiểu dễ dàng hơn theo từng phần, logic hợp lí, chặt chẽ, tạo ấn tượng cho người đọc.