Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức Nêu thời gian, địa điểm, hoàn cảnh diễn ra các sự việc...

Nêu thời gian, địa điểm, hoàn cảnh diễn ra các sự việc trong câu chuyện Thánh Gióng...

Soạn bài Thánh gióng – Văn 6. Sau khi đọc – Trả lời câu hỏi 1 trang 11 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

1. Nêu thời gian, địa điểm, hoàn cảnh diễn ra các sự việc trong câu chuyện

Nêu thời gian, địa điểm, hoàn cảnh diễn ra các sự việc trong câu chuyện: Vào thời vua Hùng, ngày ấy giặc Ân cướp nước ta, quân đội Hùng Vương nhiều phen xuất trận nhưng đánh không nổi, vua Hùng đã vội sai sứ giả đi khắp nơi trong nươc tìm bậc tướng tài để giúp vua cứu nước. Gióng khi nghe mẹ nói chuyện “con của mẹ chậm đi chậm nói như vậy biết bao giờ mới đánh giặc được đây”, Gióng liền bảo mẹ cho gọi sứ giải chuẩn bị một thanh gươm sắt, một giáp sắt, một nón sắt.