Em hãy phân tích xem trong truyện trên, những ai có hành vi sai trái và sai trái như thế nào ? Em hãy...
Em hãy phân tích xem trong truyện trên, những ai có hành vi sai trái và sai trái như thế nào ?
Hãy nêu suy nghĩ của em về 2 nữ sinh đánh bạn và những học sinh khác chứng kiến vụ việc: Hai bạn nữ...
Hãy nêu suy nghĩ của em về 2 nữ sinh đánh bạn và những học sinh khác chứng kiến vụ việc.
Vì sao Thảo học giỏi và là tấm gương cho các học sinh khác noi theo ? Thảo có hoàn cảnh gia đình khó...
Vì sao Thảo học giỏi và là tấm gương cho các học sinh khác noi theo ?
Vì sao giáo sư Ngô Bảo Châu được trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú” ? Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao...
Vì sao giáo sư Ngô Bảo Châu được trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú” ?

Luyện tập

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 6: Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy:
Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 6. Địa điểm A và B là nơi có dòng biển lạnh Labrađô và...
Bài 9 trang 57 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 2: Tìm tập hợp các số tự nhiên x, biết :
Bài 9 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Bài: Luyện tập - Chủ đề 17: Phép nhân và phép...
Quan sát hình 8.4, hãy tìm các chữ chỉ phương hướng bằng tiếng Việt tương ứng với các chữ chỉ phương hướng bằng tiếng...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 135 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều - Bài 8: Xác định phương...
Em hãy lấy một số ví dụ trong cuộc sống có sử dụng cách lọc để tách chất ra khỏi hỗn hợp
Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 63 SGK Khoa học lớp 6 Cánh diều. Bài 11 Tách chất ra khỏi hỗn hợp -...
Bài 3 trang 37 Toán 6 tập 2: Tính bằng cách hợp lí a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)
Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 2 Các phép tính với số thập phân Tính bằng...