Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 12 Toán 6 cánh Diều: Xác định số tự...

Bài 1 trang 12 Toán 6 cánh Diều: Xác định số tự nhiên ở dấu ?, biết a, b, c là các chữ số...

Giải bài 1 trang 12 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: Xác định số tự nhiên ở dấu ?, biết a, b, c là các chữ số, a0

Giải: 

Tổng Số
2 000 000 + 500 000 + 60 000 + 500 + 90 2 560 590
9 000 000 000 + 50 000 000 + 8 000 000 + 500 000  + 400 9 058 500 400
a x 100 + b x 10 + 6 ab6¯¯
a x 100 + 50 + c a5c¯¯