Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều So sánh: 35 216 098 và 8 935 789

So sánh: 35 216 098 và 8 935 789...

Giải câu hỏi 6 trang 12 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: So sánh:

a) 35 216 098 và 8 935 789

b) 69 098 327 và 69 098 357

Quảng cáo

Giải: a) Số 35 216 098 có tám chữ số và số 8 935 789 có bảy chữ số.

Vậy 35 216 098 > 8 935 789

b) Do hai số 69 098 327 và 69 098 357 có cùng các chữ số nên ta lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau là 2 < 7. Vậy 69 098 327  69 098 357