Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Đọc và...

Bài 2 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Đọc và viết Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau...

Giải bài 2 trang 13 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: Đọc và viết:

a) Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau.

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bỷ chữ số khác nhau.

c) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau.

d) Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau.

Quảng cáo

Giải: 

a) 987 654

c) 1 023 456

c) 98 765 432

d) 10 234 567