Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 29 Toán 6 cánh diều: Tính giá trị của...

Bài 1 trang 29 Toán 6 cánh diều: Tính giá trị của biểu thức 2 370 – 179 + 21...

Giải bài 1 trang 29 SGK Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tính giá trị của  biểu thức

a) 2 370 – 179 + 21        b) 100 : 5 . 4

c) 396 : 18 : 2

Giải:

Quảng cáo

a) 2 370 – 179 + 21 =  2 191 + 21 =  2 212

b) 100 : 5 . 4  =  20 . 4 = 8

c) 396 : 18 : 2 = 22 : 2 = 11