Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 29 Toán 6 cánh diều: Tính giá trị của...

Bài 2 trang 29 Toán 6 cánh diều: Tính giá trị của biểu thức 143 – 12 . 5...

Giải bài 2 trang 29 SGK Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức

a) 143 – 12 . 5       b) 27 . 8 – 6 : 3

c) 36 – 12 : 4 . 3 + 17

Giải: 

Quảng cáo

a) 143 – 12 . 5 = 143 – 60 = 83

b) 27 . 8 – 6 : 3  = 216 – 2 = 214

c) 36 – 12 : 4 . 3 + 17 = 36 – 3 . 3 + 17 = 36 – 9 + 17 = 27 + 17 = 44