Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tính giá trị của biểu thức: 35 – {5 . – 2...

Tính giá trị của biểu thức: 35 – {5 .[(16 + 12) : 4 + 3] – 2 . 10}...

Giải câu hỏi 5 trang 29 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức:

35 – {5 .[(16 + 12) : 4 + 3] – 2 . 10}

Giải: 

Quảng cáo

35 – {5 . [(16 + 12) : 4 + 3] – 2 . 10} = 35 – {5 . [28 : 4 + 3] – 20}

= 35 – {5 . [7 + 3] – 20} = 35 – {5 . 10 – 20} = 35 – {50 – 20} = 35 – 30 = 5