Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 10, 11, 12 trang 103 Toán 6 cánh diều: Dùng thước...

Bài 10, 11, 12 trang 103 Toán 6 cánh diều: Dùng thước đo góc để đo các các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây...

Hướng dẫn giải bài 10, 11, 12 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6 Hình học phẳng

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 10. Cho góc xOy = 900 và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

Góc xOM là góc nhọn

Bài 11. Dùng thước đo góc để đo các các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây

Học sinh tự đo

Bài 12. Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

Advertisements (Quảng cáo)

Điểm: Vì sao trên trời

Đường thẳng: Dây điện

Đoạn thẳng: Cây thước

Trung điểm của đoạn thẳng: Gáy sách với 2 mép sách

Tia: Tia sáng từ mặt trời

Góc: Mở quyển sách ở góc 90 độ