Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc...

Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt...

Giải bài 8 trang 102 Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6: Hình học phẳng

Advertisements

Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt

Quảng cáo - Advertisements

Góc xOy = 900 là góc vuông

Góc zAt = 600 là góc nhọn

Góc mBn = 1800 là góc bẹt

Góc pCq = 1200 là góc tù.

Advertisements