Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Giải bài 9 trang 103 Toán 6 cánh diều: Chọn từ “nhọn”...

Giải bài 9 trang 103 Toán 6 cánh diều: Chọn từ “nhọn” “vuông” “tù” “bẹt” thích hợp cho [?]...

Hướng dẫn làm bài 9 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6 Hình học phẳng

Advertisements

Chọn từ “nhọn” “vuông” “tù” “bẹt” thích hợp cho [?]

a) Nếu góc xOy = 90 độ thì góc xOy là góc [?]

b) Nếu góc mIn = 75 độ thì góc mIn là góc [?]

c) Nếu góc uHv = 136 độ thì góc uHv là góc [?]

Quảng cáo - Advertisements

d) Nếu góc zKt = 180 độ thì góc zKt là góc [?]

a) Vuông

b) Nhọn

c) Tù

d) Bẹt

Advertisements