Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 25 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Viết các...

Bài 3 trang 25 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: 81 cơ số 3...

Giải bài 3 trang 25 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 5: Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Câu hỏi: Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:

a) 81, cơ số 3;               b) 81, cơ số 9;

c) 64, cơ số 2;             d) 100 000 000, cơ số 10.

Quảng cáo

Giải: