Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 25 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Xác định...

Bài 2 trang 25 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau:...

Giải bài 2 trang 25 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 5: Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Câu hỏi: Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau:

Giải: