Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 36 Toán 6 Cánh diều: Tìm chữ số thích...

Bài 2 trang 36 Toán 6 Cánh diều: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để thoả mãn các điều kiện sau...

Giải bài 2 trang 36 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Câu hỏi: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số 212* thoả mãn mỗi điều kiện sau:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5;

c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Quảng cáo

Giải: a) Chia hết cho 2 => * = {0; 2; 4; 6; 8}

b) Chia hết cho 5 => * = {0; 5}

c) Chia hết cho cả 2 và 5 => * = 0