Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 4 trang 39 Toán 6 Cánh diều: Tìm chữ số...

Bài 4 trang 39 Toán 6 Cánh diều: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số 13* chia hết cho 5 và 9...

Giải bài 4 trang 39 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Câu hỏi:  Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số:

Giải:

Quảng cáo

=> (13 + *) chia hết cho 3

=> * = 2 hoặc * = 8