Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 4 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Viết các...

Bài 4 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Viết các số sau bằng số La Mã: 6; 14; 18; 19; 22; 26; 30...

Giải bài 4 trang 13 Toán 6 Sách cánh Diều tập 1 – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: a) Đọc các số La Mã sau: IV; VIII; XI; XXIII; XXIV; XXVII

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 6; 14; 18; 19; 22; 26; 30.

Giải: 

Quảng cáo

a) Đọc số La Mã: IV: bốn; VIII: tám; XI: mười một; XXIII: hai mươi ba; XXIV: hai mươi tư; XXVII: hai mươi bảy

b) Viết số La Mã: 6: VI; 14: XIV; 18: XVIII; 19: XIX; 22: XXII; 26: XXVI; 30: XXX.