Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 5 trang 13 Toán 6 cánh Diều tập 1: Viết...

Bài 5 trang 13 Toán 6 cánh Diều tập 1: Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: 12 059 369; 9 909 820; 12 058 967; 12 059 305...

Giải bài 5 trang 13 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: a) Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: 12 059 369; 9 909 820; 12 058 967; 12 059 305

b) Viết các số ssau theo thứ tự giảm dần: 50 413 000; 39 502 403; 50 412 999; 39 502 413

Giải: 

Quảng cáo

a) 9 909 820 < 12 058 967 <  12 059 305 < 12 059 369;

b) 50 413 000 > 50 412 999 > 39 502 413 > 39 502 403