Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 4 trang 37 Toán 6 Cánh diều: Dùng cả ba chữ...

Bài 4 trang 37 Toán 6 Cánh diều: Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số...

Giải bài 4 trang 37 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Câu hỏi: Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số:

a) Nhỏ nhất và chia hết cho 2;

b) Lớn nhất và chia hết cho 5.

Quảng cáo

Giải: Từ các chữ số 4, 5, 9 ghép thành số có ba chữ số là:

a) Số nhỏ nhất chia hết cho 2 là: 594

b) Số lớn nhất và chia hết cho 5 là: 945