Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 37 Toán 6 Cánh diều: Ở tiết mục múa...

Bài 6 trang 37 Toán 6 Cánh diều: Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết...

Giải bài 6 trang 37 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Câu hỏi: Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.

Giải: Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết => Sộ người của đội là số chia hết cho 2.

Đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người

Quảng cáo

=> Số người của đội có thể là 16, 18 hoặc 20

Mà khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người

=> Đội văn nghệ có 18 người