Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 7 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Tìm chữ...

Bài 7 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho...

Giải bài 7 trang 13 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho

Giải: 

Quảng cáo

a) Số cần điền vào dấu * là số 7.

b) Số cần điền vào dấu * là số 2 hoặc số 3.