Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 8 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Cô Ngọc...

Bài 8 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Cô Ngọc cần mua một chiếc phích nước. Giá chiếc phích nước mà cô Ngọc định mua ở năm của hàng như...

Giải bài 8 trang 13 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: Cô Ngọc cần mua một chiếc phích nước. Giá chiếc phích nước mà cô Ngọc định mua ở năm của hàng như sau:

Cửa hàng Bình Minh Hùng Phát Hải Âu Hoa Sen Hồng Nhật
Giá (đồng)  105 000 107 000 110 000 120 000 115 000

Cô Ngọc nên mua phích ở cửa hàng nào thì có giá rẻ nhất?

Giải:  Ta có:

Quảng cáo

105 000 < 107 000 < 110 000 < 115 000 < 120 000

Vậy cô Ngọc nên mua phích ở cửa hàng Bình Minh thì sẽ có giá rẻ nhất.