Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Mẹ An mua cho An một bộ đồng phục học sinh gồm:...

Mẹ An mua cho An một bộ đồng phục học sinh gồm: áo sơ mi giá 125 000 đồng, áo khoác giá 140 000 đồng, quần Âu giá 160 000 đồng...

Giải câu hỏi 1 trang 16 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 3 Phép cộng phép trừ các số tự nhiên.

Câu hỏi: Mẹ An mua cho An một bộ đồng phục học sinh gồm: áo sơ mi giá 125 000 đồng, áo khoác giá 140 000 đồng, quần Âu giá 160 000 đồng. Tính số tền mẹ An đã mua đồng phục cho An.

Giải: Số tiền mẹ An đã mua đồng phục cho An là:

125 000 + 140 000 + 160 000 = 425 000 (đồng)

Đáp số: 425 000 đồng