Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 9 trang 29 Toán 6 tập 1 cánh diều: Một trường...

Bài 9 trang 29 Toán 6 tập 1 cánh diều: Một trường trung học cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa...

Giải bài 8 trang 29 SGK Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Một trường trung học cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa. Toàn bộ chi phí chuyến đi sẽ chia đều cho mỗi học sinh. Đến ngày đi, 4 học sinh của lớp 6D không tham gia được. Vì vậy mỗi bạn phải trả thêm 25 000 đồng so với dự kiến chi phí ban đầu. Tổng chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu?

Giải:  Số học sinh đi du lịch là:

40 – 4 = 36 (Học sinh)

Tổng số tiền các bạn phải trả thêm là:

Quảng cáo

36 . 25 000 = 900 000 (đồng)

Tổng chi phí cho chuyến đi là:

900 000 : 4 x 40 =  9 000 000 (đồng)