Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Câu hỏi 3 trang 28 Toán 6 cánh diều: Tính giá trị...

Câu hỏi 3 trang 28 Toán 6 cánh diều: Tính giá trị của biểu thức...

Giải câu hỏi 3 trang 27 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức:

Giải: 

Quảng cáo