Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tính giá trị của biểu thức: 15 + (39 : 3 –...

Tính giá trị của biểu thức: 15 + (39 : 3 – 8) . 4...

Giải câu hỏi 4 trang 28 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức:

15 + (39 : 3 – 8) . 4

Giải: 15 + (39 : 3 – 8) . 4 = 15 + (13 – 8) . 4 = 15 + 5 . 4 = 15 + 20 = 35