Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Cho H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30...

Cho H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu ∈,∉ thích hợp vào chỗ trống...

Giải câu hỏi 2 trang 6 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 1 Tập Hợp.

Câu hỏi: Cho H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu , thích hợp vào chỗ trống:

a) Tháng 2 …….. H;

b) Tháng 4 ……… H;

c, Tháng 12 ……. H.

Giải: H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày => H = {Tháng 4; Tháng 6; Tháng 9; Tháng 11}

Quảng cáo

Vậy:

a) Tháng 2  H;

b) Tháng 4  H;

c, Tháng 12  H.