Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Đặt tính để tính thương: 139 004 : 236

Đặt tính để tính thương: 139 004 : 236...

Giải câu hỏi 4 trang 20 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 4 Phép nhân phép chia các số tự nhiên.

Câu hỏi: Đặt tính để tính thương: 139 004 : 236

Giải: Ta có:

Vậy 139 004 : 236 = 589