Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con...

Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày...

Giải câu hỏi 3 trang 19 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 4 Phép nhân phép chia các số tự nhiên.

Câu hỏi: Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Giải: Gia đình đó cần số ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày là:

105 . 10 = 1 050 (g) = 1,05 (kg)