Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia: ...

Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia: 5 125 : 320...

Giải câu hỏi 5 trang 20 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 4 Phép nhân phép chia các số tự nhiên.

Câu hỏi: Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia:

5 125 : 320

Giải: Ta có

Quảng cáo

Vậy 5125 : 320 = 16 dư 5