Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, ta cũng coi xOy là...

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không 0 độ. Tìm số đo của góc tạo bởi...

Giải bài 7 trang 101 Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài 5: Góc – Chương 6: Hình học phẳng

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không 00. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.

Advertisements (Quảng cáo)

Số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ lần lượt là 1500, 900, 600, 00