Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A =...

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 2 020 – 1 820 chia hết cho 20...

Giải câu hỏi 5 trang 33 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 2 020 – 1 820 chia hết cho 20

Giải:  Vì 2 020 chia hết cho 20 và 1 820 chia hết cho 20 nên A = 2 020 – 1 820 chia hết cho 20