Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tìm số tự nhiên x, biết: 124 + (118 – x)...

Tìm số tự nhiên x, biết: 124 + (118 – x) = 217...

Giải câu hỏi 2 trang 16 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 3 Phép cộng phép trừ các số tự nhiên.

Câu hỏi: Tìm số tự nhiên x, biết:

124 + (118 – x) = 217

Giải: 124 + (118 – x) = 217

118 – x = 217 – 124

Quảng cáo

118 – x = 93

x  = 118 – 93

x  = 25