Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ...

Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào...

Giải câu hỏi 3 trang 36 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Câu hỏi: Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?

Giải: Một số chia hét cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8

Một số chi hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0, 5

=> Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là 0