Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Từ các chữ số 1, 4, 8 hãy viết tất cả các...

Từ các chữ số 1, 4, 8 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 2...

Giải câu hỏi 2 trang 35 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Câu hỏi: Từ các chữ số 1, 4, 8 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 2?

Giải: Các số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 được viết từ các chữ số 1, 4, 8 là:

14; 18; 48; 84