Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết các số sau bằng số La Mã: 12; 15; 17; 24;...

Viết các số sau bằng số La Mã: 12; 15; 17; 24; 25; 29...

Giải câu hỏi 5 trang 11 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: a) Đọc các số La Mã sau:

XVI; XVIII; XXII; XXVI; XXVIII

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 12; 15; 17; 24; 25; 29

Giải: a) Đọc số La Mã:

Quảng cáo

XVI: mười sáu; XVIII: Mười tám; XXII: hai mươi hai; XXVI: hai mươi sáu; XXVIII: hai mươi tám

b) Viết số La Mã:

12: XII; 15: XV; 24: XXIV; 25: XX; 29: XXIX