Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tìm các ước của 25

Tìm các ước của 25...

Giải câu hỏi 3 trang 32 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Tìm các ước của 25

Giải: Các ước của 25 là: 1; 5; 25