Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8 – Viết các...

Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8 – Viết các bội có hai chữ số của 11...

Giải câu hỏi 2 trang 31 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: a) Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8.

b) Viết các bội có hai chữ số của 11.

Giải: 

Quảng cáo

a)  Các bội nhỏ hơn 30 của 8 là: 0, 8, 16, 24

b) Các bội có hai chữ số của 11 là: 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.