Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho...

Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: 25 cơ số 5...

Giải câu hỏi 2 trang 23 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 5 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

Câu hỏi: Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:

a) 25, cơ số 5;

b) 64,cơ số 4.

Quảng cáo

Giải: