Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa...

Giải câu hỏi 3 trang 24 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 5 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

Câu hỏi: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: