Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 15 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Một...

Bài 3 trang 15 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo giờ. Đúng 8 giờ, nó đánh 8 tiếng “boong”; đúng 9 giờ,...

Giải bài 3 trang 15 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Câu hỏi: Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo giờ. Đúng 8 giờ, nó đánh 8 tiếng “boong”; đúng 9 giờ, nó đánh 9 tiếng “boong”, … Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh bao nhiêu tiếng “boong”?

Giải: Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày nó sẽ đánh:

8 + 9 + 10 + 11 + 12 = (8 + 12) + (9 + 11) + 10 = 20 + 20 + 10 = 5 (tiếng đánh).

Vậy: Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày nó sẽ đánh 5 tiếng đánh.