Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 15 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Biết rằng...

Bài 4 trang 15 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Biết rằng độ dài đường xích đạo khoảng 40000 km. Khoảng cách giữa thành phố Hà Nội và Thành phố...

Giải bài 4 trang 15 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Câu hỏi: Biết rằng độ dài đường xích đạo khoảng 40000 km. Khoảng cách giữa thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2000 km. Độ dài đường xích đạo dài gấp mấy lần khoảng cách giữa hai thành phố trên?

Giải: Độ dài đường xích đạo so với khoảng cách giữa hai thành phố trên là:

40 000 : 2 000 = 20 (lần).

Vậy: Độ dài đường xích đạo dài gấp 20 lần khoảng cách giữa hai thành phố trên.