Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 39 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Rút gọn...

Bài 4 trang 39 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Rút gọn các phân số sau:...

Giải bài 4 trang 39 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Câu hỏi: Rút gọn các phân số sau

Giải:

Quảng cáo

Ta có: ƯCLN(28, 42) = 14