Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 44 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo:...

Bài 4 trang 44 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Thực hiện các phép tính (có sử dụng bội chung nhỏ nhất):...

Giải bài 4 trang 44 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Câu hỏi: Thực hiện các phép tính (có sử dụng bội chung nhỏ nhất):

Giải:

a) Ta có: BCNN(15, 10) = 30

30 : 10 = 3; 30 : 15 = 2

b) Ta có: BCNN(6, 9, 12) = 36

36 : 6 = 6; 36 : 9 = 4; 36 : 12 = 3

Quảng cáo

c) Ta có: BCNN(21, 24) = 168

168 : 21 = 8; 168 : 24 = 7

d) Ta có: BCNN(36, 24) = 72

72 : 36 = 2; 72 : 24 = 3