Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.34 trang 21 Toán 6 Kết nối tri thức: Một xe...

Bài 1.34 trang 21 Toán 6 Kết nối tri thức: Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô...

Giải bài 1.34 trang 21 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài luyện tập chung

Câu hỏi: Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Giải: Số kilôgam gạo xe ô tô chở là:

30 . 50 = 1 500 (kg)

Số kilôgam ngô xe ô tô chở là:

40 . 60 = 2 400 (kg)

Quảng cáo

Vậy xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:

1 500 + 2 400 = 3 900 (kg)

Đáp số: 3 900 kg