Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.39 trang 24 Toán 6 Kết nối tri thức: Viết các...

Bài 1.39 trang 24 Toán 6 Kết nối tri thức: Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10: 215; ...

Giải bài 1.39 trang 24 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 6: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Câu hỏi: Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10:  215;   902;   2 020;   883 001

Giải:  215 = 2.102+1.101+5

902 = 9.102+0.101+2

Quảng cáo

2 020 = 2.103+0.102+2.101+0

883 001 = 8.105+8.104+3.103+0.102+0.101+1