Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.43 trang 24 Toán 6 Kết nối tri thức: Viết các...

Bài 1.43 trang 24 Toán 6 Kết nối tri thức: Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên...

Giải bài 1.43 trang 24 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 6: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Câu hỏi: Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 32

Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên:

a) 1 + 3 + 5 + 7

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9

Giải: 

Quảng cáo

a) 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52