Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.49 trang 26 Toán 6 SGK Kết nối tri thức: Căn...

Bài 1.49 trang 26 Toán 6 SGK Kết nối tri thức: Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 m2...

Giải bài 1.49 trang 26 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 m2. Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 m2, toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 m2 được lát bằng gỗ loại I giá 350 nghìn đồng/m2, phần còn lại lát bằng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m2. Công lát là 30 nghìn đồng/m2

Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó.

Giải: Diện tích sàn được lát gỗ là: 105 – 30 (m2)

Diện tích sàn lát gỗ loại 2 là: 105 – 30 – 18 (m2)

Chi phí mua gỗ loại 1 là: 18 . 350 000(đồng)

Quảng cáo

Chi phí mua gỗ loại 2 là: (105 – 30 – 18) . 170 000(nghìn đồng)

Chi phí trả công lát gạch là: (105 – 30) . 30 000 (đồng)

Tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn là:

18 . 350 000 + (105 – 30 – 18) . 170 000 + (105 – 30) . 30 000 = 18 240 000 (đồng)